top of page

Doçentlik 

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Doçentlik ve profesörlük kadrolarına da atanmak dahil olmak üzere akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır

- En az 8 ülkeden katılım

- Hakemli bir kongredir

- Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır

Kongremiz DOÇENTLİK kriterlerini karşılamaktadır.

Düzenleme kurulu üyeleri için resmi görevlendirme yazısı kongre sonrası katılımcılarımızla paylaşılacaktır

Kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamamaktadır. Ancak özetlerinizi bildiri kitabında yayınlatıp tam metinlerinizi önerdiğimiz dergilerde makale olarak yayınlatmanız halinde tam metniniz "makale" kategorisinde akademik teşvik için geçerli olacaktır

(9 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan kriterlerde yer alan "Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantının düzenleme kurulunda kurum/tüzel kişilik karar organı tarafından resmi olarak görevlendirilmiş üniversite/enstitü/bilimsel kurum/branş derneği akademisyen temsilcisi bulundurması zorunludur" şartını karşılamaktadır)

bottom of page