SAMSUN

© 2018 by İKSAD

KATILIM ÜCRETİ :  385 TL'dir.

Tek katılım ücreti ile 2 bildiri sunabilirsiniz

İndirimli ücretler için sayfa sonuna bakınız

Hesap bilgileri eklenecektir

Ödemenize istinaden tarafınıza geçerli bir ödeme belgesi (makbuz/fatura) düzenlenecektir

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

- Bildiri özetlerinin Sempozyum Özet Kitabı'nda yayınlanması

- Tam metinlerin Sempozyum Tam Metin Kitabı'nda yayınlanması

- Katılım belgeleri

- Ara ikramlar

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR

- Ulaşım ve konaklama giderleri

- Sempozyum konseptinde öğle yemeği, çanta ve promosyon bulunmamaktadır

İNDİRİMLİ ÜCRET-NOTLAR

- Bilim Kurulu Üyeleri (335 TL) 

- Daha önce İKSAD tarafından düzenlenmiş kongrelerden birisine katılmış olanlar (335)