Doçentlik 

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Doçentlik ve profesörlük kadrolarına da atanmak dahil olmak üzere akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır

- en az 8 ülkeden katılım

- Hakemli bir kongredir

- Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır

Akademik teşvik kriterlerini karşılamamaktadır. Ancak özetlerinizi bildiri kitabında ve tam metinlerinizi önerdiğimiz dergilerde makale olarak yayınlatmanız halinde tam metniniz "makale" kategorisinde akademik teşvik için geçerli olacaktır